• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Przeży­wamy 19. Niedzielę Zwykłą. Ofi­ary złożone na tacę w dzisiejszą niedzielę przekazu­jemy do dys­pozy­cji Car­i­tas naszej Archidiecezji.
Przeży­wamy 18. Niedzielę Zwykła. Przy­pada dzisiaj litur­giczne święto Przemie­nienia Pańskiego.
Przeży­wamy dzisiaj XVII Niedzielę Zwykłą.
Przeży­wamy dzisiaj XIII Niedzielę Zwykłą. Ofi­ary zbier­ane do puszki przekażemy na CAR­I­TAS na „Waka­cyjne Dzieło Pomocy Dzieciom“.