• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Przeży­wamy 31. Niedzielę Zwykłą.
Przeży­wamy 30. Niedzielę Zwykłą.
Przeży­wamy 29. Niedzielę Zwykłą. Ofi­ary złożone na tacę w dzisiejszą niedzielę przekazu­jemy na cele misyjne.
Przeży­wamy 27. Niedzielę Zwykłą. Ofi­ary składane przez wiernych w dzisiejszą niedzielę przekazu­jemy na potrzeby Sem­i­nar­ium Duchownego w Lublinie. Po Mszy św. o godz. 11.00 – zmi­ana tajem­nic różańcowych.