• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Przeży­wamy dzisiaj 5. Niedzielę Wielkiego Postu.
Przeży­wamy dzisiaj 4. Niedzielę Wielkiego Postu, czyli Niedzielę Laetare.
Przeży­wamy dzisiaj 3. Niedzielę Wielkiego Postu.
Przeży­wamy dzisiaj 6. Niedzielę Zwykłą. Ofi­ary zbier­ane do puszek przed świą­tynią przez­naczamy na „Fun­dusz Wschodni“.