• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Przeży­wamy 26. Niedzielę Zwykłą. Po Mszy św. o godz. 11.00 – zmi­ana tajem­nic różańcowych.
Przeży­wamy 26. Niedzielę Zwykłą. Po Mszy św. o godz. 11.00 – zmi­ana tajem­nic różańcowych.
Przeży­wamy 25. Niedzielę Zwykłą.
Przeży­wamy 24. Niedzielę Zwykłą. W dzisiejszą niedzielę w cza­sie Mszy św. o godz. 11.00 obrzęd poświęce­nia ple­caków i przy­borów szkol­nych dla uczniów klas I.