• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Przeży­wamy 26. Niedzielę Zwykłą. Ofi­ary złożone na tacę przekazu­jemy na Met­ro­pol­i­talne Sem­i­nar­ium Duchowne w Lublinie. W imie­niu pro­fe­sorów i kleryków serdecznie dziękuję wszys­tkim ofiarodawcom.
Przeży­wamy 25. Niedzielę Zwykłą. Ofi­ary złożone na tacę w przyszłą niedzielę przekażemy na Met­ro­pol­i­talne Sem­i­nar­ium Duchowne w Lublinie.
Przeży­wamy 24. Niedzielę Zwykłą. Ofi­ary złożone do puszki w dzisiejszą niedzielę przekazu­jemy na Fun­dusz Ewan­ge­liza­cji w Środ­kach Masowego Przekazu.
Przeży­wamy 23. Niedzielę Zwykłą.