• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Przeży­wamy 31. Niedzielę Zwykłą. Przed świą­tynią zbier­amy ofi­ary do puszki na Fun­dację „Pomoc Koś­ciołowi w Potrzebie“.
Przeży­wamy 30. Niedzielę Zwykłą. Ofi­ary złożone do puszki w przyszłą niedzielę przez­naczamy na Fun­dację „Pomoc Koś­ciołowi w potrzebie“.
Przeży­wamy 29. Niedzielę Zwykłą. Ofi­ary złożone na tacę w dzisiejszą niedzielę przekazu­jemy na cele misyjne.
Przeży­wamy 28. Niedzielę Zwykłą i XIX Dzień Papieski pod hasłem: „Wstań­cie, chodźmy.“