• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Przeży­wamy dzisiaj Uroczys­tość Odpustu Parafi­al­nego ku czci św. Antoniego z Padwy.
Przeży­wamy dzisiaj w liturgii Koś­cioła Uroczys­tość Trójcy Przenajświętszej.
Przeży­wamy dzisiaj w liturgii Koś­cioła Uroczys­tość Zesła­nia Ducha Świętego.
W dzisiejsza niedzielę przy­pada litur­giczna Uroczys­tość Wniebow­stąpi­enia Pańskiego. W przyszłą niedziele obchodz­imy Uroczys­tość Zesła­nia Ducha Świętego.