• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Przeży­wamy dzisiaj 15. Niedzielę Zwykłą.
Przeży­wamy dzisiaj 14. Niedzielę Zwykłą.
Przeży­wamy dzisiaj Uroczys­tość Odpus­tową ku czci św. Antoniego z Padwy. To także 5. Rocznica wprowadzenia Relik­wii Krwi św. Jana Pawła II do naszej Parafii. Jako wspól­nota parafi­alna dzięku­jemy za obec­ność Świętego Papieża pośród nas.
Przeży­wamy dzisiaj Uroczys­tość Trójcy Przena­jświęt­szej. Ofi­ary zbier­ane na tacę są przez­nac­zone na Met­ro­pol­i­talne Sem­i­nar­ium Duchowne w Lublinie.