• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Przeży­wamy dzisiaj II Niedzielę Wielkanocną.
Przeży­wamy dzisiaj Uroczys­tość Zmartwych­w­sta­nia Pańskiego.
Przeży­wamy dzisiaj Niedzielę Męki Pańskiej.
Przeży­wamy dzisiaj 5. Niedzielę Wielkiego Postu.