• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Przeży­wamy dzisiaj Uroczys­tość Świętej Rodziny z Nazaretu. Jutro Nowy Rok. Czas Nowego Roku 2024 zaw­ierzamy Panu Bogu przez wstaw­i­en­nictwo Świętej Bożej Rodzi­cielki. Msze św. o godz. 9.00 i 11.00.
Przeży­wamy 4. Niedzielę Adwentu. Ofi­ary składane do puszki przekazu­jemy na rzecz CAR­I­TAS, która orga­nizuje „Wig­ili­jne Dzieło Pomocy Dzieciom“.
Przeży­wamy 4. Niedzielę Adwentu. Ofi­ary składane do puszki przekazu­jemy na rzecz CAR­I­TAS, która orga­nizuje „Wig­ili­jne Dzieło Pomocy Dzieciom“.
Przeży­wamy 3. Niedzielę Adwentu. Ofi­ary składane do puszki przekazu­jemy na rzecz CAR­I­TAS, która orga­nizuje „Wig­ili­jne Dzieło Pomocy Dzieciom“.