• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Przeży­wamy dzisiaj 10. Niedzielę Zwykłą. Dzisiaj po godz. 11.00 spotkanie dla młodzieży przy­go­towu­jącej się do Sakra­mentu Bierzmowania.
Przeży­wamy dzisiaj Uroczys­tość Trójcy Przenajświętszej.
Przeży­wamy dzisiaj w liturgii Koś­cioła Uroczys­tość Zesła­nia Ducha Świętego. Jest ona obchod­zona na pamiątkę wydarzenia w Wiecz­erniku, 50 dni po Zmartwych­w­sta­niu, gdy na zebranych tam apos­tołów i Maryję zstąpił Duch Święty.
Przeży­wamy dzisiaj Uroczys­tość Wniebow­stąpi­enia Pańskiego. W przyszłą niedzielę obchodz­imy Uroczys­tość Zesła­nia Ducha Świętego. Ofi­ary zbier­ane do puszki przez cały miesiąc maj przez­nac­zone są na Car­i­tas na Waka­cyjne Dzieło Pomocy Dzieciom.