• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Przeży­wamy 22. Niedzielę Zwykłą. Ofi­ary złożone do puszki przy wyjś­ciu z koś­cioła w dzisiejszą niedzielę przekazu­jemy na Fun­dusz Wspiera­nia Nauki Chrześcijańskiej.
Przeży­wamy 21. Niedzielę Zwykłą.
Przeży­wamy 20. Niedzielę Zwykłą.
Przeży­wamy 19. Niedzielę Zwykłą.