• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Infor­ma­cje ogólne

Parafia Rzym­skoka­tolicka pw. Nar­o­dzenia Najświęt­szej Maryi Panny

Wyg­nanow­ice 40
21065 Rybczewice
tel. (81) 5854813


Rachunek bankowy: 0686 8900 0710 0301 9220 0000 10

Pro­boszcz:
ks. Jacek Zaręba (2016 — )

Wezwanie:
Nar­o­dzenia NMP

Ery­gowana:
1946

Odpust:
św. Antoniego Padewskiego — niedziela po 13.06
Nar­o­dzenia NMP8.09

Miejs­cowości:
Bojan­ica, Choiny, Felin, Gardzienice I, Maj­dan Policki, Ste­fanówka, Stryjno I, Stryjno II, Stryjno kol., Wola Gardzienicka, Wyg­nanow­ice kol., Wyg­nanow­ice w., Żegotów,