• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Oaza Światło-​Życie

Zapraszamy na spotka­nia dzieci i młodzież w każdy piątek o 17.00
Jak prze­b­iega nasze spotkanie oazowe ? każde spotkanie rozpoczy­namy od mod­l­itwy. Często po mod­l­itwie jest jakaś piosenka, którą lubimy śpiewać z akom­pa­ni­a­mentem gitary.i djembe (czyt: dżambo), rozważamy wspól­nie i w gru­pach różne ciekawe tem­aty, czy­tamy Pismo Święte I Nim się dzie­limy, pode­j­mu­jemy też trudne dla nas tem­aty.

Jak dołączyć się do naszej wspól­noty ? Jeśli masz taka potrzebę, by się z nami spotkać i chci­ałbyś z nami być, to po prostu przyjdź !!!

Gdzie się spo­tykamy ? W każdy piątek o godz. 17.00 w świ­etl­icy w Gardzieni­cach. Dzieci Boże – w sali „ na dole” – z ani­ma­torka Syl­wią. Oaza Nowej Drogi – w sali „na górze” — z ani­ma­torką Paulinką. oraz w każdą NIEDZIELĘ na Mszy św. o 09.0
Więcej w tej kat­e­gorii: « Domowy Koś­ciół Żywy Różaniec »