• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Przeży­wamy dzisiaj IV Niedzielę Wielka­nocną. Ofi­ary zbier­ane do puszki przez cały miesiąc maj przez­nac­zone są na Car­i­tas na Waka­cyjne Dzieło Pomocy Dzieciom.
Przeży­wamy dzisiaj II Niedzielę Wielkanocną.
Dzisiaj przeży­wamy Poniedzi­ałek Wielka­nocny. Jest to także dzień naszej mod­l­itwy i mate­ri­al­nej troski o Katolicki Uni­w­er­sytet Lubelski.
Przeży­wamy dzisiaj Niedzielę Męki Pańskiej.