• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Przeży­wamy dzisiaj 12. Niedzielę Zwykłą.
Przeży­wamy dzisiaj Uroczys­tość Odpus­tową ku czci św. Antoniego z Padwy. Msze św. o godz. 7.30, 9.00 i 12.00 z pro­cesją eucharystyczną.
Przeży­wamy dzisiaj w liturgii Koś­cioła Uroczys­tość Zesła­nia Ducha Świętego.
Przeży­wamy dzisiaj Uroczys­tość Wniebow­stąpi­enia Pańskiego.