• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Ogłoszenia dusz­paster­skie

 • 1

Aktu­al­ności

 • Wigilia Paschalna 2019

  Wig­ilia Paschalna 2019

  Wig­ilia paschalna jest cen­tral­nym momentem Triduum Paschal­nego i całego roku litur­gicznego, najważniejszym wyrazem litur­gicznej Więcej
 • Wielki Piątek 2019

  Wielki Piątek 2019

  Wielki Piątek jest drugim dniem Triduum Paschal­nego — dra­maty­cznym dniem sądu, męki i śmierci Chrys­tusa. Więcej
 • Wielki Czwartek 2019

  Wielki Czwartek 2019

  Wielki Czwartek jest pamiątką Ostat­niej Wiecz­erzy oraz ustanowienia sakra­men­tów kapłaństwa i Eucharys­tii. Więcej
 • 1

Infor­ma­cje na dziś

Image Map