• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Ogłoszenia dusz­paster­skie

  • XII Niedziela Zwykła 19 czer­wca 2022 r.

    Przeży­wamy dzisiaj Uroczys­tość Odpus­tową ku czci św. Antoniego z Padwy. To także 5. Rocznica wprowadzenia Relik­wii Krwi św. Jana Pawła II do naszej Parafii. Jako wspól­nota parafi­alna dzięku­jemy za obec­ność Świętego Papieża pośród nas. Więcej
  • 1
Image Map