• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Ogłoszenia dusz­paster­skie

  • I Niedziela Adwentu 28 listopada 2021 r.

    Przeży­wamy 1. Niedzielę Adwentu. Adwent zachęca nas do oczeki­wa­nia z wiarą i nadzieją na przeży­cie pamiątki nar­o­dzenia Chrys­tusa i na Jego powtórne przyjś­cie przy końcu cza­sów. Więcej
  • 1
Image Map