• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Ogłoszenia dusz­paster­skie i intencje mszalne

  • Odpust Parafi­alny 18 czer­wca 2017 r.

    Przeży­wamy dzisiaj Uroczys­tość Odpus­tową ku czci św. Antoniego z Padwy. Msze św. o godz. 7.30, 9.00 i 12.00 z pro­cesją eucharysty­czną. O godz. 11.15 rozpocznie sie kon­cert Orkiestry Dętej z Sza­s­tarki dedykowany naszym Parafi­anom i Goś­ciom. Więcej
  • 1

Aktu­al­ności

  • 1

Infor­ma­cje na dziś

Image Map
UTI Treat­ments