• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Ogłoszenia dusz­paster­skie

  • III Niedziela Zwykła 21 sty­cz­nia 2018 r.

    Przeży­wamy dzisiaj 3 Niedzielę Zwykłą. Ofi­ary składane na tacę w dzisiejszą niedzielę przez­naczamy na Met­ro­pol­i­talne Sem­i­nar­ium Duchowne w Lublinie. W imie­niu władz i alum­nów Sem­i­nar­ium składam ofi­ar­o­daw­com serdeczne podz­iękowanie. Więcej
  • 1

Aktu­al­ności

  • 1

Infor­ma­cje na dziś

Image Map
UTI Treat­ments