• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Przeży­wamy dzisiaj Niedzielę Męki Pańskiej.
Przeży­wamy dzisiaj 5. Niedzielę Wielkiego Postu.
W środę, 25 marca, przy­pada Uroczys­tość Zwias­towa­nia Pańskiego. Msze św. z ogranic­zoną liczbą wiernych o godz. 9.00 i 17.00.
Przeży­wamy dzisiaj 3. Niedzielę Wielkiego Postu.