• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Intencje mszalne

Poniedzi­ałek 20 marca 2023 r.
16.00 Greg. + Marta Grze­siak
16.30 + Józef Połeć, Józef, Mar­i­anna zm. z rodz. Ptaszyńs­kich i ich rodz­ice
17.00 + Józef Zaręba (im.), Edward Buczek
Wtorek 21 marca 2023 r.
17.30 Greg. + Marta Grze­siak
18.00 + Jan Mełgieś (44 r.), Ste­fa­nia, Helena, Jan, Andrzej, Agnieszka, Michał zm. z rodz. Mełgiesiów, Wawrzyniec, Wik­to­ria zm. z rodz. Wierzbowskich
Środa 22 marca 2023 r.
16.00 + Walde­mar Paśko (30 dz. po śm.) 16.30 Greg. + Marta Grze­siak
17.00 + Fran­ciszek (r.), Mar­i­anna, Stanisław, Maria zm. z rodz. Adami­aków, Teodora, Andrzej zm. z rodz. Rybiews­kich, Bro­nisław Czar­necki, Woj­ciech, Katarzyna zm. z rodz. Stolarczyków
Czwartek 23 marca 2023 r.
16.30 Greg. + Marta Grze­siak
17.00 + Fran­ciszek Chrześ­ci­janek (3 mc)
17.30 + Ste­fan Sidor (5 r.), rodz­ice, rodzeństwo
Piątek 24 marca 2023 r.
18.00 Greg. + Marta Grzesiak
Sob­ota 25 marca 2023 r. Uroczys­tość Zwias­towa­nia Pańskiego
7.30 Greg. + Marta Grze­siak
9.00 + Krystyna Król (2 r.), Jad­wiga, Bolesław zm. z rodz. Grochec­kich, Józef, Józefa, Paweł zm. z rodz. Królów
11.00 + Stanisław Kowal­czyk (5 r.), Anna, Józefa, Jan zm. z rodz. Kowal­czyków i Kasperków
V Niedziela Wielkiego Postu 26 marca 2023 r.
7.30 + Kaz­imiera, Ste­fan, Kle­men­tyna, Win­centy, Jan zm. z rodz. Adami­aków, Bolesław, Zofia zm. z rodz. Krysów
9.00 + Aniela, Kle­mens, Bolesław zm. z rodz. Baranów
11.00 + Katarzyna, Ignacy, Zbig­niew, Czesław, Stanisław zm. z rodz. Here­ciów, Katarzyna Dziedzic
12.00 Greg. + Marta Grzesiak