• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Intencje mszalne

Poniedzi­ałek 14 sty­cz­nia 2019
17.30 + Izabela Sko­rek (2 r.)
Wtorek 15 sty­cz­nia 2019
17.00
Środa 16 sty­cz­nia 2019
17.00 + Stanisław Kowal­czyk (10 mc), Anna, Józefa (26 r.), Jan zm. z rodz. Kowal­czyków, Jan­ina, Fran­ciszek zm. z rodz. Bieńków i zm. z tych rodzin
17.30 + Kon­rad Kasperek (9 mc)
Czwartek 17 sty­cz­nia 2019
17.00 + Genowefa (6 r.), Czesław, Jan, Maria zm. z rodz. Baków, Katarzyna, Józef zm. z rodz. Grze­si­aków
17.30 O bło­gosław­ieństwo Boże dla Grze­gorza z okazji Urodzin i potrzebne łaski dla całej rodziny
Piątek 18 sty­cz­nia 2019
17.00
Sob­ota 19 sty­cz­nia 2019
17.00 + Wanda Skwira (4 r.), Fran­ciszek, Katarzyna, Jan, Zuzanna zm. z rodz. Skwirów
II Niedziela Zwykła 20 sty­cz­nia 2019
7.30 + Feliks, Stanisława zm. z rodz. Peretów, Jan, Sabina zm. z rodz. Kor­busów i wszys­t­kich zm. z rodz. Peretów i Kor­busów
9.00 + Józef Bed­narski (30 r.), Mar­i­anna, Jan, Tomasz, Jad­wiga zm. z rodz. Bed­nrs­kich, Stanisław, Roza­lia zm. z rodz. Rudz­ińs­kich
11.00 + Jan Zaborek (20 r.) i zm. z rodz. Zaborków i Stefaniaków