• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Intencje mszalne

Poniedzi­ałek 4 marca 2019
16.30 + Jerzy Sidor, Irena, Tadeusz zm. z rodz. Kukuryków, Alfred, Mar­ian zm. z rodz. Lipów i wszys­t­kich zmarłych z rodz. Buczkows­kich i Wich­ników
17.00 O bło­gosław­ieństwo Boże dla Aliny z okazji Urodzin
Wtorek 5 marca 2019
17.00 + Antoni, Władysława, Symeon, Władysław zm. z rodz. Łysi­aków, Salomea Ciepiel
Środa 6 marca 2019 Środa Popiel­cowa
9.00 + Ste­fa­nia Gąsior (2 r.), Władysław Gąsior
17.00 + Ste­fa­nia Kosierb, Antoni, Euge­niusz, Bolesław, Genowefa, Mar­i­anna zm. z rodz. Kosier­bów, Euge­niusz Rudziński
Czwartek 7 marca 2019
16.00 + Czesław Wró­bel (30 dz. po śm.) 16.30 + Regina Krzyżanowska (15 r.), Mieczysław Krzyżanowski, Maria, Bolesław zm. z rodz. Ziętków, Stanisław, Sła­womir zm. z rodz. Kasprza­ków
17.00 + Genowefa Olech (9 r.), Walde­mar, Helena, Stanisław zm. z rodz. Olechów, Katarzyna, Józef zm. z rodz. Krupów, Mirosław, Mar­ian zm. z rodz. Winiar­czyków
17.30 + Elż­bi­eta (34 r.) zm. z rodz. Pezdów
Piątek 8 marca 2019
16.00 + Jan, Jan zm. z rodz. Gnypów 17.00 + Czesława Gnyp (21 r.), Jan Gnyp, Jan, Agata zm. z rodz. Gnypów, Jan, Helena, Stanisław zm. z rodz. Wiącków
17.30 + Hen­ryk Kasperek, Fran­ciszek, Stanisława zm. z rodz. Kasperków, Stanisław, Ewa zm. z rodz. Pleskotów
Sob­ota 9 marca 2019
16.00 + Józef Połeć (8 mc), Paweł, Katarzyna zm. z rodz. Poł­ciów 16.30 + Kon­rad Kasperek (11 mc)
17.00 + Władysław Wiącek (3 r.)
17.30 + Mar­ian Rybak (5 r.)
I Niedziela Wielkiego Postu 10 marca 2019
7.30 + Wiesław, Mar­i­anna, Stanisława, Katarzyna, Kle­mens zm. z rodz. Kusi­aków, Stanisława, Bolesław zm. z rodz. Goludów, Jan Wąsik
9.00 + Jan, Julia, Wacław zm. z rodz. Dumałów, Pela­gia, Sebas­t­ian zm. z rodz. Wój­cików
11.00 + Zbig­niew Kasperek (26 r.), Józef, Czesława, Adam zm. z rodz. Kasperków