• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Intencje mszalne

Poniedzi­ałek 16 wrześ­nia 2019
18.00 Greg. + Jan­ina Krysa
Wtorek 17 wrześ­nia 2019
17.30 + Mar­i­anna (r.), Józef, Lud­wik, Katarzyna, Jan, Mar­i­anna, Jan, Jan­ina zm. z rodz. Ptaszyńs­kich
18.00 Greg. + Jan­ina Krysa
Środa 18 wrześ­nia 2019
17.30 + Walde­mar Wlizło (30 dz. po śm.)
18.00 Greg. + Jan­ina Krysa
Czwartek 19 wrześ­nia 2019
18.00 Greg. + Jan­ina Krysa
Piątek 20 wrześ­nia 2019
17.00 + Bernarda Kasperek (1 r.) 17.30 + Paulina Gnyp (42 r.), Mar­i­anna, Fran­ciszek zm. z rodz. Gnypów, Jan­ina, Stanisław zm. z rodz. Kwiatoszów
18.00 Greg. + Jan­ina Krysa
Sob­ota 21 wrześ­nia 2019
17.00 Greg. + Jan­ina Krysa
17. 30 + Róża, Paweł, Albin, Alfred zm. z rodz. Wój­tow­iczów
18.00 + Dar­iusz Bargieł (18 r.), Leon, Fran­ciszka, Jerzy zm. z rodz. Bargiełów, Jan, Feliksa zm. z rodz. Chyrchelów
XXV Niedziela Zwykła 22 wrześ­nia 2019
7.30 + Szczepan (23 r.), Jan zm. z rodz. Masiczów, Anas­tazja, Jan zm. z rodz. Rybaków
9.00 + Stanisław, Wiesław, Maria, Kle­mens, Katarzyna zm. z rodz. Kusi­aków
11.00 + Euge­niusz, Józef, Stanisława zm. z rodz. Grochec­kich, Anton­ina, Władysław zm. z rodz. Łykusów
12.00 Greg. + Jan­ina Krysa