• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Intencje mszalne

Poniedzi­ałek 6 kwiet­nia 2020
17.00 + Hen­ryk (10 r.), Władysław, Stanisława zm. z rodz. Dzir­bów, Wik­to­ria, Józef zm. z rodz. Dąbrows­kich
17.30 + Józef Baran (r.), Krystyna, Katarzyna, Wacław zm. z rodz. Baranów, Czesław Błę­dowski, Euge­niusz, Hen­ryka zm. z rodz. Kasperków
18.00 + Ste­fa­nia, Piotr, Wiesław zm. z rodz. Zyg­muntow­iczów, Jan, Stanisława, Zyg­munt zm. z rodz. Drążków
Wtorek 7 kwiet­nia 2020
17.00 O łaskę zdrowia dla Aliny
17.30 O bło­gosław­ieństwo Boże dla rodziny Jaro­miniów i potrzebne łaski dla Andże­liki i jej rodziny
18.00 + Jan, Leoka­dia, Józef zm. z rodz. Ter­en­tow­iczów, Władysława, Józef, Jan zm. z rodz. Wąsików, Józef, Petronela, Antoni, Władysław zm. z rodz. Kuśmierzaków
Środa 8 kwiet­nia 2020
17.30 + Walde­mar Wlizło (ur.), Justyna, Stanisław zm. z rodz. Wlizło
18.00 + Kaz­imierz, Fran­ciszka, Mieczysław, Jad­wiga, Krystyna zm. z rodz. Kudła, Józefa, Fran­ciszek, Jan zm. z rodz. Kwiatków
Wielki Czwartek 9 kwiet­nia 2020
18.00 + Kaz­imierz, Fran­ciszka zm. z rodz. Kudłów, Mieczysław, Jad­wiga, Krystyna zm.z rodz. Kudłów
Wielki Piątek 10 kwiet­nia 2020
18.00 Litur­gia Wielkiego Piątku. W tym dniu Koś­ciół nie sprawuje Eucharystii
Wielka Sob­ota Wig­ilia Paschalna 11 kwiet­nia 2020
18.00 + Jan Wąsik i zm. z rodz. Wąsików i Ter­en­tow­iczów, Stanisław, Bolesław zm. z rodz. Goludów i Kusiaków
Uroczys­tość Zmartwych­w­sta­nia Pańskiego 12 kwiet­nia 2020
6.00 W intencji wspól­noty parafi­al­nej
9.00 + Jan­ina, Stanisław, Zbig­niew zm. z rodz. Krysów
11.00 O bło­gosław­ieństwo Boże dla Woj­ciech Bobla z okazji 18 rocznicy Urodzin