• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Intencje mszalne

Poniedzi­ałek 16 maja 2022 r.
16.30 + Czesław Grze­siak (30 dz. po śm.)
17.00 + Stanisława Flor, Stanisław, Ryszard, Bolesław zm. z rodz. Florów
17.30 Greg. + Stanisława i Józef Kluch
18.00 + Joanna Hereć (36 r.), Stanisława, Edward zm. z rodz. Waców, Wik­to­ria, Fran­ciszek zm. z rodz. Hereciow
Wtorek 17 maja 2022 r.
16.30 + Leonid-​Grzegorz Winiar­czyk (30 dz. po śm.)
17.00 + Kaz­imierz Frańczyk (8 mc)
17.30 Greg. + Stanisława i Józef Kluch
18.00 + Józefa Chrześ­ci­janek, Fran­ciszka, Józef zm. z rodz. Wikirów, Woj­ciech, Anna, Mieczysław zm. z rodz. Chrześ­ci­janków, Halina Frańczyk
Środa 18 maja 2022 r.
16.30 + Walde­mar Olech (30 dz. po śm.)
17.00 + Walen­tyna, Ste­fan zm. z rodz. Kowal­czyków, Artur Kowal­czyk, Zdzisłąw Woj­narski i zm. z rodz. Woj­nars­kich
17.30 O bło­gosław­ieństwo Boże dla rodziny Poł­ciów
18.00 Greg. + Stanisława i Józef Kluch
Czwartek 19 maja 2022 r.
17.00 + Stanisława Łaskawska (30 dz. po śm.) 17.30
18.00 Greg. + Stanisława i Józef Kluch
Piątek 20 maja 2022 r.
17.00 Greg. + Stanisława i Józef Kluch
17.30 + Alina Górka (8 mc)
18.00 + Danuta (34 r.), Jan, Stanisława, Hen­ryk, Wanda zm. z rodz. Sza­łków, Korzeniows­kich, Pielaków i Kucharskich

Sob­ota 21 maja 2022 r.
16.30 Greg. + Stanisława i Józef Kluch
17.00 + Alek­sander (8 r.), Andrzej, Łukasz zm. z rodz. Wój­cików
17.30 + Teresa Łysiak, Józefa, Andrzej, Stanisław, Ryszard, Jożef zm. z rodz. Łysi­aków, Zofia, Mar­ian zm. z rodz. Hof­manów
18.00 + Edward, Fran­ciszek, Aniela zm. z rodz. Mełgiesiów, Katarzyna, Wik­tor zm. z rodz. Skorków
6. Niedziela wielka­nocna 22 maja 2022 r.
7.30 + Helena, Jan, Bolesław, Robert, Bogusław zm. z rodz. Marcini­aków, Maria Kotyło
9.00 + Krzysztof Kasperek (4 r.), Helena, Flo­rian zm. z rodz. Kasperków i Klusków
11.00 + Zbig­niew Krysa, Stanisław, Jan­ina i zm. z rodz. Krysów
12.30 Greg. + Stanisława i Józef Kluch