• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Intencje mszalne

Poniedzi­ałek 1 czer­wca 2020 NMP Matki Koś­cioła
9.00 + Stanisław Augusty­niak (4 r.), Teodora, Władysław
11.00 + Jan, Robert, Karolina, Bolesław, Helena zm. z rodz. Marcini­aków
18.00 + Jan Jarecki (23 r.)
Wtorek 2 czer­wca 2020
18.00
Środa 3 czer­wca 2020
18.00 + Lech Jaworski (im.)
Czwartek 4 czer­wca 2020
18.00 O bło­gosław­ieństwo Boże dla Marka z okazji 40 rocznicy Urodzin
Piątek 5 czer­wca 2020
18.00 + Zmarłych z rodziny Kluchów, Ciepielów i Sobiesiaków
Sob­ota 6 czer­wca 2020
17.00 + Euge­niusz Małek (16 r.), Teodora i zm. z rodz. Małków i Pisko­rków
17.30 + Bolesław Winiar­czyk (10 r.), Maria, Michał, Jerzy, Karol, Natalia zm. z rodz. Bilów, Winiar­czyków, Stanisława Kowal­czyk
18.00 + Tadeusz (33 r.), Woj­ciech, Wik­to­ria zm. z rodz. Łaskaws­kich
18.30 + Damian Kozak (2 mc)
Niedziela 7 czer­wca 2020 Uroczys­tość Trójcy Przena­jświęt­szej
7.30 + Zofia Wró­bel (12 r.), Czesław zm. z rodz. Wróblów, Jan­ina, Fran­ciszek zm. z rodz. Toc­zonych
9.00 + Piotr, Wacława, Wiesław zm. z rodz. Siw­cza­ków
11.00 + Alek­san­dra, Ste­fan, rodz­ice, rodzeństwo zm. z rodz. Kwiatków i Mis­z­talów, Stanisław Rozwałka
12.00 O bło­gosław­ieństwo Boże dla Tomasza z okazji 34 rocznicy Urodzin i opiekę Matki Najświęt­szej nad całą rodziną