• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Intencje mszalne

Poniedzi­ałek 27 sty­cz­nia 2020
16.30 Greg. + Grażyna Lipa
Wtorek 28 sty­cz­nia 2020
16.30 Greg. + Grażyna Lipa
17.00 + Tadeusz Kra­suski (2 mc)
Środa 29 sty­cz­nia 2020
16.30 Greg. + Grażyna Lipa
Czwartek 30 sty­cz­nia 2020
16.30 Greg. + Grażyna Lipa
Piątek 31 sty­cz­nia 2020
16.30 Greg. + Grażyna Lipa
Sob­ota 1 lutego 2020
14.00 O bło­gosław­ieństwo Boże dla Ignacego z okazji 1 rocznicy Urodzin
16.30 Greg. + Grażyna Lipa
17.00 + Czesław Mazurek (r.), Regina, Józefa, Stanisław zm. z rodz. Mazurków
Niedziela 2 lutego 2020 Uroczys­tość Ofi­arowa­nia Pańskiego
7.30 + Fran­ciszka, Alek­sander, Ste­fa­nia, Władysław zm. z rodz. Baranów
9.00 + Jan Goral, Arleta Wój­cik
11.00 + Piotr, Mar­i­anna, Edward, Hen­ryk zm. z rodz. Ciepielów, ks. Chodor­owski, ks. Zaręba, ks. Borowski
12.00 Greg. + Grażyna Lipa