• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Intencje mszalne

Poniedzi­ałek 12 listopada 2018
16.30 + Józef Połeć (4 mc), Paweł, Katarzyna zm. z rodz. Poł­ciów
17.00 + Maria (r.), Michał, Jerzy, Bolesław zm. z rodz. Winiar­czyków, Anna, Fran­ciszek zm. z rodz. Mazurów, Józef, Ryszard zm. z rodz. Grze­si­aków
17.30 GREG. + Jacek Stolarczyk
Wtorek 13 listopada 2018
16.30 GREG. + Jacek Sto­lar­czyk
17.00 + Stanisław Krysa (19 r.), Zbigniew
Środa 14 listopada 2018
16.30 GREG. + Jacek Sto­lar­czyk
17.00 + Stanisława Krupa (1 r.)
Czwartek 15 listopada 2018
16.30 GREG. + Jacek Sto­lar­czyk
17.00 + Zofia Maj (ur.), Lech Maj (6 mc)
Piątek 16 listopada 2018
16.00 GREG. + Jacek Sto­lar­czyk
16.30 + Stanisław Kowal­czyk (8 mc), Anna, Józefa, Jan zm. z rodz. Kowal­czyków, Jan­ina, Fran­ciszek zm. z rodz. Bieńków i zm. z tych rodzin
17.00 + Katarzyna, Jan zm. z rodz. Mrozów
17.30 + Kon­rad Kasperek (7 mc)
Sob­ota 17 listopada 2018
16.00 GREG. + Jacek Sto­lar­czyk
16.30 + Zyg­munt Drążek (1 r.)
17.00 + Jan, Kaz­imiera, Luc­jan zm. z rodz. Maciejewskich
XXXIII Niedziela Zwykła 18 listopada 2018
7.30 + Tadeusz Krysa (9 r.)
9.00 + Julia, Kaz­imiera zm. z rodz. Wiecz­er­ni­aków, Fran­ciszek, Maria, Wacław zm. z rodz. Sko­rków, Jan, Maria zm. z rodz. Kolanów
11.00 + Kaz­imierz Cyra­nowski (1 r.)
12.00 GREG. + Jacek Stolarczyk