• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Intencje mszalne

Poniedzi­ałek 1 lipca 2024 r.
18.00 + Halina Wój­cik, Jan, Anna zm. z rodz. Wójcików
Wtorek 2 lipca 2024 r.
18.00 + Luc­jan Warda (2 mc)
Środa 3 lipca 2024 r.
18.00 O bło­gosław­ieństwo Boże i opiekę Matki Najświęt­szej nad rodziną
Czwartek 4 lipca 2024 r.
17.30 + Teodora, Mar­ian zm. z rodz. Kluchów
18.00 + Józef Połeć (6 r.), rodzice
Piątek 5 lipca 2024 r.
17.00 + Edward Wac (14 r.), Stanisława, Michał, Emilia zm. z rodz. Waców, Fran­ciszek, Anna zm. z rodz. Wich­ników
18.00 + Stanisława, Józef zm. z rodz. Kluchów, Czesława, Bolesław zm. z rodz. Parków
Sob­ota 6 lipca 2024 r.
19.00 + Ste­fa­nia, Ste­fan zm. z rodz. Kor­busów, Anna, Antoni, Wik­to­ria, Jan
XIV Niedziela Zwykła 7 lipca 2024 r.
7.30 + Władysław (23 r.), Ste­fa­nia zm. z rodz. Gąsiorów i Mańków
9.00 + Anna Kowal­czyk (24 r.), Stanisław zm. z rodz. Kowal­czyków, Mar­ian, Fran­ciszek, Jan­ina zm. z rodz. Bieńków, zm. z rodz. Bieńków i Kowal­czyków
11.00 + Tadeusz Rozwałka (r.), Helena, Bolesław i zm. z rodz. Rozwałków
12.00 O bło­gosław­ieństwo Boże dla Bożeny i Ryszarda Sidorów w 40 rocznicę Ślubu