• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Intencje mszalne

Poniedzi­ałek 21 wrześ­nia 2020
17.30 + Edward Ruś­niak (15 r.)
18.00 + Dar­iusz Bargieł (19 r.), Leon, Fran­ciszka, Jerzy zm. z rodz. Bargiełów, Jan, Feliksa zm. z rodz. Chyrchelów
Wtorek 22 wrześ­nia 2020
18.00
Środa 23 wrześ­nia 2020
17.30 + Szczepan (24 r.), Jan zm. z rodz. Masiczów, Anas­tazja, Jan zm. z rodz. Rybaków
18.00 + Natalia Lis (47 r.), Piotr, Jan, Roza­lia zm. z rodz. Lisów, Jan, Feliksa zm. z rodz. Wójcików
Czwartek 24 wrześ­nia 2020
17.30 + Mar­i­anna i Mar­ian Szakułowie
Piątek 25 wrześ­nia 2020
18.00 O bło­gosław­ieństwo Boże dla Haliny i Jana Klusków z okazji 60. Rocznicy Urodzin
Sob­ota 26 wrześ­nia 2020
13.00 O bło­gosław­ieństwo Boże dla Mar­i­anny i Stanisława Zaj­małów z okazji 50. Rocznicy Ślubu
17.30 + Michał Ziętek (im.)
18.00 + Anna (14 r.), Stanisława, Wacław, Antoni, Feliksa zm. z rodz. Flu­drów, Mieczysław, Jan, Mar­i­anna zm. z rodz. Porochów
26. Niedziela Zwykła 27 wrześ­nia 2020
7.30 + Jerzy (11 r.), Halina zm. z rodz. Bijasów, Piotr i zm. z rodz. Okapów
9.00 + Stanisław, Mar­i­anna, Wiesław, Kle­mens, Katarzyna zm. z rodz. Kusi­aków, Cecylia, Stanisław zm. z rodz. Poł­ciów
11.00 + + Zuzanna Krysa (15 r.), Alek­sander (16 r.), Józefa, Józef, Jan, Mar­i­anna zm. z rodz. Krysów i Kasperków