• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Intencje mszalne

Poniedzi­ałek 25 wrześ­nia 2023 r.
18.00 + Mieczysław, Walde­mar zm. z rodz. Pąśko
Wtorek 26 wrześ­nia 2023 r.
18.00
Środa 27 wrześ­nia 2023 r.
18.00 + Fran­ciszek Chrześ­ci­janek (9 mc)
Czwartek 28 wrześ­nia 2023 r.
17.30 + Wik­to­ria, Mieczysław, Józef, Maria, Zdzisław, Stanisława, Wanda, Adolf, Stanisław zm. z rodz. Ziętków
18.00 + Jerzy Bijas (14 r.), Halina Bijas
Piątek 29 wrześ­nia 2023 r.
18.00
Sob­ota 30 wrześ­nia 2023 r.
18.00
26. Niedziela Zwykła 1 października 2023 r.
7.30 + Bolesław, Teodora, Zyg­munt, Józef, Helena zm. z rodz. Kraw­czyków, Wawrzyniec, Władysława zm. z rodz. Wąsików
9.00 + Cecylia, Stanisław zm. z rodz. Kolasów, Józefa, Karol zm. z rodz. Poł­ciów, Mar­i­anna, Stanisław, Wiesława, Katarzyna, Kle­mens zm. z rodz. Kusi­aków, Fran­ciszka, Michał zm. z rodz. Pasier­bików
11.00 + Leszek Ciepiel (r.), Danuta, Mar­ian zm. z rodz. Ciepielów, Grażyna, Ryszard zm. z rodz. Lipów