• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Intencje mszalne

Poniedzi­ałek 23 listopada 2020
16.30 Greg. + Kaz­imiera Ciesiel­ska
17.00 + Łukasz Wój­cik (30 dz. po śm.)
Wtorek 24 listopada 2020
16.30 Greg. + Kaz­imiera Ciesiel­ska
17.00 + Sel­wina, Tadeusz Okońscy i zm. z rodz. Okońs­kich, Kamolów i Parchetów
Środa 25 listopada 2020
16.30 Greg. + Kaz­imiera Ciesiel­ska
17.00 + Tadeusz Kasperek (30 dz. po śm.)
Czwartek 26 listopada 2020
16.30 Greg. + Kaz­imiera Ciesiel­ska
17.00 + Kon­rad Kasperek, Lech Jaworski i zm. z rodz. Kasperków i Flisów
Piątek 27 listopada 2020
16.30 Greg. + Kaz­imiera Ciesielska
Sob­ota 28 listopada 2020
16.00 Greg. + Kaz­imiera Ciesiel­ska
16.30 + Julia, Wacław, Jan, Elż­bi­eta, Lud­wik zm. z rodz. Dumałów, Sebas­t­ian, Pela­gia zm. z rodz. Wój­cików
17.00 + Tadeusz Kra­suski (1 r.)
I Niedziela Adwentu 29 listopada 2020
7.30 + Emilia Olszewska (4 r.) i zm. z rodz. Olszews­kich i Domańs­kich
9.00 + Tadeusz Ptaszyński, Jad­wiga, Michał zm. z rodz. Ptaszyńs­kich, Ewa, Mieczysław, Jan, Wiesław zm. z rodz. Flisów
11.00 + Mieczysław (9 r.), Jan, Mar­i­anna zm. z rodz. Porochów, Stanisława, Anna, Wacław, Antoni, Feliksa zm. z rodz. Flu­drów
12.00 Greg. + Kaz­imiera Ciesielska