• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Intencje mszalne

Poniedzi­ałek 8 lipca 2019
17.00 + Stanisław Flor (30 dz. po śm.)
17.30 + Jan­ina Krysa (4 mc), Stanisław, Zbig­niew
18.00 + Maria-​Janina Warda (14 r.), Tadeusz Warda (51 r.)
Wtorek 9 lipca 2019
18.00 + Stanisław Zaj­mała (14 r.)
18.30 + Jan­ina, Alek­sander zm. z rodz. Nuciów
Środa 10 lipca 2019
17.30 + Hen­ryk Król (2 r.)
18.00 + Mar­i­anna Grochecka (8 r.), Michał, Agata, Kaz­imierz zm. z rodz. Grochec­kich, Katarzyna, Antoni zm. z rodz. Pałków
Czwartek 11 lipca 2019
18.00 + Ste­fa­nia, Ste­fan, Wik­to­ria, Jan zm. z rodz. Kor­busów, Anna, Antoni zm. z rodz. Adamków, Stanisław Kasprzak
18.30 O bło­gosław­ieństwo Boże dla Bar­bary Kasperek z okazji Urodzin
Piątek 12 lipca 2019
17.00 + Józef Połeć (1 r.), Paweł, Katarzyna zm. z rodz. Poł­ciów
17.30 + Krzysztof, Fran­ciszek, Antoni, Paulina, Maria zm. z rodz. Gnypów, Andrzej, Fran­ciszka zm. z rodz. Sko­rków
18.00 + Alek­sander, Genowefa, Stanisław zm. z rodz. Wój­cików, Natalia, Alicja, Woj­ciech zm. z rodz. Kwiatoszów, Tomasz, Fran­ciszka zm. z rodz. Micha­laków, Adela Kacz­mar­czyk, Jan, Mar­i­anna zm. z rodz. Kowal­czyków
18.30 O bło­gosław­ieństwo Boże dla Klary i Pawła z okazji 5 rocznicy Ślubu
Sob­ota 13 lipca 2019
16.30 + Jan Goś (5 r.)
17.00 + Władysława (2 r.), Józef, Józefa, Jan zm. z rodz. Jarec­kich, Januszków i Wlizłów
17.30 + Euge­niusz, Woj­ciech, Leoka­dia, Józefa zm. z rodz. Rudz­ińs­kich, Robert Pezda
18.00 + Władysław (31 r.)
XV Niedziela Zwykła 14 lipca 2019
7.30 + Sabina Kor­bus, Jan Kor­bus zm. z rodz. Peretów i Kor­busów
9.00 + Czesława Bąk (6 r.), Jan Bąk (17 r.), Maria, Jan, Mirosław zm. z rodz. Bąków, Zofia, Woj­ciech zm. z rodz. Tomiło
11.00 + Józef, Helena, Kon­stanty, Jerzy zm. z rodz. Kasprza­ków, Helena, Piotr, Jan, Józefa, Wanda zm. z rodz. Taźbirków