• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Intencje mszalne

Poniedzi­ałek 23 kwiet­nia 2018
18.00 + Jan­ina, Bolesław, Michalina, Jan zm. z rodz. Olechów, Feliks, Feliksa, Antoni zm. z rodz. Sieńczyków
18.30 + Ste­fan Sidor (30 dz. po śm.)
Wtorek 24 kwiet­nia 2018
18.00
Środa 25 kwiet­nia 2018
17.30 + Jan­ina Pitucha
18.00 + O bło­gosław­ieństwo Boże i łaskę nawrócenia
Czwartek 26 kwiet­nia 2018
18.00 + Hen­ryk Kasperek (26 r.), Tadeusz zm. z rodz. Kasperków i Winiarczyków
Piątek 27 kwiet­nia 2018
17.30 + Krystyna Baran, Józef Baran, Czesław Błę­dowski i zm. z rodz. Kołodziejczyków i Błę­dows­kich
18.00 O bło­gosław­ieństwo Boże dla Jad­wigi z okazji 60 rocznicy Urodzin
Sob­ota 28 kwiet­nia 2018
16.00 O bło­gosław­ieństwo Boże dla Mar­i­anny i Stanisława z okazji 50 rocznicy Ślubu
16.30 + Jan, Helena, Władysław, Ste­fa­nia zm. z rodz. Tkaczyków, Antoni, Feliksa zm. z rodz. Sieńczyków
17.00 + Jan­ina Pitucha (30 dz. po śm.)
18.00 + Zyg­munt, Józef, Agnieszka, Andrzej, Stanisława zm. z rodz. Szpotów i Bieńków
V Niedziela Wielka­nocna 29 kwiet­nia 2018
7.30 + Helena, Jan, Józefa, Wanda zm. z rodz. Taźbirków, Kon­stanty, Helena, Józefa, Jerzy zm. z rodz. Kasprza­ków, Ks. Chodor­owski, Ks. Witkiewicz, Ks. Zaręba
9.00 + Stanisława Potem­b­ska (15 r.), Feliks Potem­b­ski, Karolina, Michał, Maria, Józef
11.00 O bło­gosław­ieństwo Boże dla Emila Wilkołka z okazji 18 rocznicy Urodzin