• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Intencje mszalne

Poniedzi­ałek 13 sierp­nia 2018
8.00 + Bro­nisław, Genowefa Szpot, Grażyna Mojek i zm. z rodz. Szpotów
17.30 + Józef Połeć (30 dz. po śm.), Paweł, Katarzyna zm. z rodz. Poł­ciów
18.00 + Michał Piłat (30 dz. po śm.)
Wtorek 14 sierp­nia 2018
17.30 + Krystyna Winiar­czyk (30 dz. po śm.)
18.00 + Genowefa, Bro­nisław zm. z rodz. Szpotów
Środa 15 sierp­nia 2018 Wniebowz­ię­cie NMP
7.30 + Jan­ina, Bolesław, Michalina, Jan zm. z rodz. Olechów, Stanisław, Jan­ina, Fran­ciszek zm. z rodz. Toc­zonych, Feliksa, Feliks, Antoni zm. z rodz. Sieńczyków
9.00 + Stanisław, Wiesław, Maria zm. z rodz. Kusi­aków
11.00 + Jan (49 r.), Wik­to­ria, Elż­bi­eta zm. z rodz. Pezdów
15.00 O bło­gosław­ieństwo Boże dla sad­own­ików zrzes­zonych w Orga­ni­za­cji Pro­du­cen­tów Owoców STRYJNO-​SAD z okazji 20 rocznicy założenia.
Czwartek 16 sierp­nia 2018
17.00 + Kon­rad Kasperek (4 mc)
17.30 + Stanisław Kowal­czyk (5 mc), Anna, Józef, Jan z rodz. Kowal­czyków, Jan­ina, Fran­ciszek zm. z rodz. Bieńków i wszys­t­kich zmarłych z tych rodzin
18.00 Dziękczynna za otrzy­mane łaski z prośbą o bło­gosław­ieństwo Boże dla Mar­i­ana Bieńka w 65 rocznicę Urodzin
Piątek 17 sierp­nia 2018
11.00 + Anna Krzysiak (30 dz. po śm.)
18.00 + Zyg­munt Drążek (9 mc)
18.30 O bło­gosław­ieństwo Boże dla Marzeny i Marka Kamolów z okazji 33 rocznicy Ślubu
Sob­ota 18 sierp­nia 2018
17.00 + Jan Kosierb (21 r.), Jan­ina, Władysława, Izy­dor, Roman zm. z rodz. Kosier­bów, Teofila, Kle­mens zm. z rodz. Cholewów, Jad­wiga, Bolesław zm. z rodz. Grochec­kich
17.30 + Jan Górka (15 r.), Andrzej, Mar­i­anna, Stanisław, Ewa, Hen­ryk Kasperek
18.00 + Wacław, Petronela, Alek­sander zm. z rodz. Szabatkiewiczów, Maria, Wik­tor zm. z rodz. Sza­łków, Adela, Hen­ryk zm. z rodz. Szczepanowskich
XX Niedziela Zwykła 19 sierp­nia 2018
7.30 + Jan, Jerzy (4 r.) zm. z rodz. Boblów
9.00 + Helena, Mieczysław zm. z rodz. Dumałów, Maria, Leon zm. z rodz. Szy­ma­ni­aków
11.00 + Alek­sander (19 r.), Andrzej, Wiesław, Katarzyna, Józef, Genowefa, Bog­dan zm. z rodz. Bisów, Apolo­nia (15 r.), Władysław zm. z rodz. Mojs­kich, Jan, Jan­ina zm. z rodz. Kosierbów