• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Intencje mszalne

Poniedzi­ałek 20 maja 2019
17.30 + Mar­i­anna Kosierb (11 r.), Euge­niusz, Ste­fa­nia, Antoni zm. z rodz. Kosier­bów, Lud­wika, Józef zm. z rodz. Lisów
18.00 + Danuta (31 r.), Jan, Stanisława, Hen­ryk, Wanda zm. z rodz. Sza­łków, Korzeniows­kich, Pielaków i Kucharskich
Wtorek 21 maja 2019
17.30 + Roman (12 r.), Jan, Anna, Andrzej zm. z rodz. Iwa­ni­aków, Irena, Antoni zm. z rodz. Bisów, Czesław Sidor, Jad­wiga Sidorow­icz
18.00 + Alek­sander (5 r.), Genowefa, Stanisław zm. z rodz. Wójcików
Środa 22 maja 2019
17.30 + Bog­dan Słuch, Mirosław Rybak, Józef Gar­bal, Bar­bara Kro­por­nicka, Anna, Czesława, Bolesław, Stanisław, Janusz zm. z rodz. Wój­cików, Andrzej, Katarzyna zm. z rodz. Winiar­czyków
18.00 + Edward Chrześ­ci­janek (16 r.), Anna, Woj­ciech zm. z rodz. Chrześ­ci­janków, Jan, Karolina zm. z rodz. Zająców, Lech Jaworski
18.30 + Jan­ina, Jan zm. z rodz. Jawors­kich, Lech Jaworski zm. z rodz. Jawors­kich i Sidorów
Czwartek 23 maja 2019
8.00 + Zbig­niew, Stanisław. Jan­ina zm. z rodz. Krysów
18.00 + Helena, Wacław Cyra­nowscy, Karolina, Woj­ciech zm. z rodz. Kwiatoszów, Jan Cyra­nowski
18.30 + Teodora Kraw­czyk (4 mc), Bolesław, Zyg­munt zm. z rodz. Krawczyków
Piątek 24 maja 2019
8.00 O bło­gosław­ieństwo Boże dla Zbig­niewa Jaro­minia z okazji 62 rocznicy Urodzin
Sob­ota 25 maja 2019
16.30 + Helena (8 r.), Jan (50 r.), zm. z rodz. Tkaczyków, Feliks Sieńczyk i zm. z rodz. Tkaczyków i Sieńczyków
17.00 + Krzysztof Kasperek (1 r.), Helena, Flo­rian zm. z rodz. Kasperków i Klusków
17.30 + Tadeusz Zieliński, Mar­i­anna, Józef Zielińscy, Mar­i­anna, Mar­ian, Adam, Roza­lia, Władysław zm. z rodz. Bieńków, Agnieszka Wój­cik
18.00 + Edward Mełgieś, Aniela, Fran­ciszek zm. z rodz. Mełgiesiów, Katarzyna, Wik­tor zm. z rodz. Sko­rków, Helena Winiarczyk
VI Niedziela Wielka­nocna 26 maja 2019
7.30 + Jan Bie­niek (9 r.), Sabina, Michał zm. z rodz. Bieńków, Katarzyna, Bro­nisław zm. z rodz. Ciepielów
9.00 + Helena, Wacław, Jan, Katarzyna, Woj­ciech, Karolina zm. z rodz. Cyra­nows­kich i Kwiatoszów, Genowefa, Stanisław zm. z rodz. Świ­etlic­kich
11.00 + Mieczysław Dumała, Lud­wik, Elż­bi­eta, Jad­wiga, Bolesław, Wacław, Maria, Helena