• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Intencje mszalne

Poniedzi­ałek 5 grud­nia 2022 r.
18.00 + Alina, Tadeusz, Teodora, Edward zm. z rodz. Krupów, Helena, Edward zm. z rodz. Gorzelów, Fran­ciszka, Bolesław zm. z rodz. Maciejewskich
Wtorek 6 grud­nia 2022 r.
16.00 + Mar­ian Bie­niek (30 dz. po śm.)
16.30 Marek Rudz­iński (1 r.)
17.00 + Katarzyna (r.), Józef, Ryszard, Józef zm. z rodz. Grze­si­aków, Genowefa, Czesław zm. z rodz. Bąków
Środa 7 grud­nia 2022 r.
16.00 + Ryszard Olech (2 mc)
16.30 + Katarzyna Pezda, Roza­lia, Jan
17.00 + Adam Hereć (5 mc)
Czwartek 8 grud­nia 2022 r. Uroczys­tość Niepokalanego Poczę­cia NMP
9.00 + Jan­ina Klich (15 r.), Józef i zmarli Rodz­ice
17.00 + Czesław, Ste­fa­nia, Mikołaj, Zofia zm. z rodz. Wiącków, Jan, Mar­i­anna zm. z rodz. Przytułów
Piątek 9 grud­nia 2022 r.
16.30 + Mar­i­anna Ruś­niak (2 mc)
17.00 + Leoka­dia Wikołek (4 mc)
17.30 + Czesława Miazga (1 mc)
Sob­ota 10 grud­nia 2022 r.
18.00 + Jan Kwiatek (4 r.), Józefa, Fran­ciszek zm. z rodz. Kwiatków
III niedziela Adwentu 11 grud­nia 2022 r.
7.30 + Jan­ina Chrześ­ci­janek (9 mc)
9.00 + Jan Waszczyński (r.), Stanisław, Mar­i­anna zm. z rodz. Waszczyńs­kich
11.00 O bło­gosław­ieństwo Boże dla p. Niny Jaromiń z okazji Imienin