• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Intencje mszalne

Poniedzi­ałek 15 sierp­nia 2022 r. Uroczys­tość Wniebowz­ię­cia NMP
7.30 + Jan­ina, Bolesław, Michalina zm. z rodz. Olechów, Stanisław, Jan­ina, Fran­ciszek zm. z rodz. Toc­zonych, Feliks, Feliksa, Antoni zm. z rodz. Sieńczyków
9.00 + Helena, Józef zm. z rodz. Flu­drów, Jan­ina, Roman zm. z rodz. Sko­rków, Marcin Paster­nak
11.00 + Alek­sander Bis (23 r.), Wiesław, Andrzej, Katarzyna, Józef, Genowefa, Bogusław, Bar­bara zm. z rodz. Bisów, Apolo­nia, Władysław zm. z rodz. Mojs­kich, Jan, Jan­ina zm. z rodz. Kosierbów
Wtorek 16 sierp­nia 2022 r.
16.30 + Kaz­imierz Frańczyk (11 mc)
17.00 + Marek Rudz­iński (8 mc)
17.30 + Paweł Chłopek, Genowefa, Józef zm. z rodz. Chłop­ków, Czesława, Mieczysław zm. z rodz. Tkaczyków
18.30 + Józef, Mar­i­anna, Jóżef zm. z rodz. Gnypów
Środa 17 sierp­nia 2022 r.
17.00 + Jan Pezda (54 r.), Józefa, Andrzej zm. Z rodz. Pezdów
17.30 + Irena (r.), Józef zm. z rodz. Żubrów i Kwiatoszów, Euge­niusz, Jan­ina zm. z rodz. Wój­cików
18.00 O błog. Boże dla Karoliny i Krzysztofa z okazji 3 rocznicy Ślubu
Czwartek 18 sierp­nia 2022 r.
17.00 + Zofia, Fran­ciszek zm. z rodz. Kwiatoszów
17.30 + Walde­mar Wlizło (3 r.), Justyna, Stanisław zm. z rodz. Wlizło
18.00 + Mar­ian Sidor (15 r.), Aniela, Jan zm. z rodz. Sidorów, Józefa, Józef zm. z rodz. For­nalów, Mieczysława, Stanisław zm. z rodz. Wój­cików, Sidorów i Ruszniaków
Piątek 19 sierp­nia 2022 r.
17.00 + Jan­ina Lipa (2 mc)
17.30 + Władysław Pezda (34 r.), Weronika, Anton­ina, Jan, Stanisław Zaj­mała (17 r.), Roza­lia, Jan zm. z rodz. Pezdów i Zaj­małów
18.00 + Alina Górka (11 mc)
Sob­ota 20 sierp­nia 2022 r.
17.00 + Ewa, Marek, Mieczysław zm. z rodz. Porochów
17.30 + Stanisław Lipa (52 r.), Emilia (7 r.), Zofia, Stanisław zm. z rodz. Lipów, Maria, Józef Ryszard, Bar­bara zm. z rodz. Greczkows­kich
18.00 O błog. Boże dla Daw­ida z okazji 7 rocznicy Urodzin
21. Niedziela zwykła 21 sierp­nia 2022 r.
7.30 + Jan­ina, Jan, Roman, Izy­dor, Władysława zm. z rodz. Kosier­bów, Teofila, Kle­mens zm. z rodz. Cholewów, Jad­wiga, Bolesław zm. z rodz. Grochec­kich i ich rodz­ice
9.00 + Jan­ina Bis (15 r.), Mieczysław Bis, Damian Kozak
11.00 + Fran­ciszek (15 r.), Stanisława, Bro­nisław, Mar­iusz zm. z rodz. Wójcików