• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Intencje mszalne

Poniedzi­ałek 18 czer­wca 2018
17.00 + Andrzej-​Grzegorz Zaborek (ur.)
17.30 + Euge­niusz, Mirosław zm. z rodz. Pituchów, Władysław, Anna zm. z rodz. Rusz­ni­aków
18.00 + Zyg­munt Drążek (7 mc)
Wtorek 19 czer­wca 2018
17.00 + Teresa Łysiak (6 r.), Jan, Maria zm. z rodz. Królów, Józefa, Andrzej zm. z rodz. Łysi­aków
17.30 + Kaz­imierz Cyra­nowski (8 mc)
18.00 + Natalia Bil, Józefa, Adam zm. z rodz. Okapów, Stanisława Kowal­czyk, Karol Bil, Bolesław, Jerzy zm. z rodz. Winiarczyków
Środa 20 czer­wca 2018
17.30 + Józef, Jan, Wanda zm. z rodz. Taźbirków, Helena, Kon­stanty, Józef, Jerzy zm. z rodz. Kasprza­ków
18.00 + Danuta Ciepiel, Mar­ian, Leszek zm. z rodz. Ciepielów, Bart­ników, Wardów
Czwartek 21 czer­wca 2018
17.00 + Krzysztof Kasperek (30 dz. po śm.), Helena, Flo­rian zm. z rodz. Kasperków i Klusków
17.30 + Mar­i­anna (r.), Fran­ciszek zm. z rodz. Adami­aków
18.00 O bło­gosław­ieństwo Boże dla Anny i Łukasza Gontarzów z okazji 4 rocznicy Ślubu i opiekę Matki Najświęt­szej dla Igi
Piątek 22 czer­wca 2018
17.00 + Ryszard Sto­lar­czyk (15 r.), Jan, Wanda, Alek­sander zm. z rodz. Sto­lar­czyków
17.30 + Jan, Jan­ina, Euge­niusz, Stanisława zm. z rodz. Ptaszyńs­kich, Siczków i Pietrasów
18.00 + Jan Gnyp, Jan i zm. z rodz. Gnypów
18.30 O bło­gosław­ieństwo Boże dla Syl­wii i Bartłomieja w 1 rocznicę Ślubu i opiekę Matki Najświęt­szej nad całą rodziną
Sob­ota 23 czer­wca 2018
18.00
XII Niedziela Zwykła 24 czer­wca 2018
7.30 + Jerzy Winiar­czyk (41 r.), Bolesław, Maria, Michał zm. z rodz. Winiar­czyków, Natalia, Karol zm. z rodz. Bilów, Stanisława Kowal­czyk
9.00 + Jan­ina Wlizło, Maria, Andrzej zm. z rodz. Rusz­ni­aków
11.00 + Stanisław Rozwałka (3 r.), Czesława, Jan zm. z rodz. Rozwałków