• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Przeży­wamy dzisiaj w liturgii Koś­cioła Uroczys­tość Zesła­nia Ducha Świętego.
Przeży­wamy dzisiaj Uroczys­tość Wniebow­stąpi­enia Pańskiego.
Przeży­wamy dzisiaj VI Niedzielę Wielkanocy.
Przeży­wamy dzisiaj V Niedzielę Wielkanocy.