• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Przeży­wamy dzisiaj 5. Niedzielę Zwykłą. Ofi­ary zbier­ane do puszek w przyszłą niedzielę przez­naczamy na „Fun­dusz Wschodni“.
Przeży­wamy dzisiaj 4. Niedzielę Zwykłą. Ofi­ary zbier­ane do puszki przekazu­jemy na pomoc ludziom dotknię­tym chorobą trądu.
Przeży­wamy dzisiaj 3. Niedzielę Zwykłą.
Przeży­wamy dzisiaj 2 Niedzielę Zwykłą. Rozpoczy­namy Tydzień Mod­l­itw o Jed­ność Chrześcijan.