• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
1.Przeżywamy dzisiaj VI Niedzielę Wielkanocy.
Przeży­wamy dzisiaj V Niedzielę Wielkanocną.
Przeży­wamy dzisiaj IV Niedzielę Wielka­nocną i Uroczys­tość Matki Bożej Królowej Pol­ski. To także 229 rocznica uch­wale­nia Kon­sty­tucji 3 Maja.
Przeży­wamy dzisiaj III Niedzielę Wielkanocną.