• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Przeży­wamy dzisiaj XV Niedzielę Zwykłą.
Przeży­wamy dzisiaj 14. Niedzielę Zwykłą.
Przeży­wamy dzisiaj 13. Niedzielę Zwykłą. Po Mszy św. o godz. 11.00 – zmi­ana tajem­nic różań­cowych. W tym tygod­niu: I piątek miesiąca. Godz. 17.30 – Sakra­ment Pokuty i Pojed­na­nia. Godz. 18.00 – Msza św.
Przeży­wamy dzisiaj Uroczys­tość Odpus­tową ku czci św. Antoniego z Padwy.