• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Przeży­wamy dzisiaj VI Niedzielę Wielka­nocną. Ofi­ary zbier­ane do puszki przez cały miesiąc maj przez­nac­zone są na Car­i­tas na Waka­cyjne Dzieło Pomocy Dzieciom
Przeży­wamy dzisiaj V Niedzielę Wielka­nocną. Ofi­ary zbier­ane do puszki przez cały miesiąc maj przez­nac­zone są na Car­i­tas na Waka­cyjne Dzieło Pomocy Dzieciom.
Przeży­wamy dzisiaj IV Niedzielę wielka­nocną. Ofi­ary składane przez wiernych przed świą­tynią przez cały miesiąc maj przekazu­jemy na Waka­cyjne Dzieło Pomocy Dzieciom.
Przeży­wamy dzisiaj III Niedzielę Wielkanocną.