• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Przeży­wamy dzisiaj 2. Niedzielę Wielkiego Postu. Ofi­ary składane przez wiernych przekazu­jemy na pomoc poszkodowanym w wyniku wojny na Ukrainie.
Przeży­wamy dzisiaj 8. Niedzielę Zwykłą.
Przeży­wamy dzisiaj 7. Niedzielę Zwykłą.
Przeży­wamy dzisiaj 6. Niedzielę Zwykłą. Ofi­ary zbier­ane przed świą­tynią przez­naczamy na „Fun­dusz Wschodni“.