• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Przeży­wamy 27. Niedzielę Zwykłą i XVII Dzień Papieski pod hasłem: „Idźmy naprzód z nadzieją“.
Przeży­wamy 26. Niedzielę Zwykłą.
Przeży­wamy 25. Niedzielę Zwykłą.
Przeży­wamy 24. Niedzielę Zwykłą.