• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Przeży­wamy dzisiaj XIII Niedzielę Zwykłą. Ofi­ary zbier­ane do puszki przekażemy na CAR­I­TAS na „Waka­cyjne Dzieło Pomocy Dzieciom“.
Przeży­wamy dzisiaj XII Niedzielę Zwykłą. Ofi­ary zbier­ane do puszki w przyszłą niedzielę przekażemy na CAR­I­TAS na „Waka­cyjne Dzieło Pomocy Dzieciom“.
Przeży­wamy dzisiaj Uroczys­tość Odpus­tową ku czci św. Antoniego z Padwy. Msze św. o godz. 7.30, 9.00 i 12.00 z pro­cesją eucharysty­czną. O godz. 11.15 rozpocznie sie kon­cert Orkiestry Dętej z Sza­s­tarki dedykowany naszym Parafi­anom i Gościom.
1. Przeży­wamy dzisiaj w liturgii Koś­cioła Uroczys­tość Trójcy Przenajświętszej.