• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Przeży­wamy 28. Niedzielę Zwykłą.
Przeży­wamy 27. Niedzielę Zwykłą. Ofi­ary składane przez wiernych w dzisiejszą niedzielę przekazu­jemy na potrzeby Sem­i­nar­ium Duchownego w Lublinie.
Przeży­wamy 26. Niedzielę Zwykłą. Ofi­ary złożone na tacę w przyszłą niedzielę przekażemy na Met­ro­pol­i­talne Sem­i­nar­ium Duchowne w Lublinie.
Przeży­wamy 25. Niedzielę Zwykłą.