• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Przeży­wamy 28. Niedzielę Zwykłą i XVIII Dzień Papieski pod hasłem: „Promieniowanie ojcostwa“.
Przeży­wamy 27. Niedzielę Zwykłą.
Przeży­wamy 26. Niedzielę Zwykłą. Ofi­ary złożone na tacę przekazu­jemy na Met­ro­pol­i­talne Sem­i­nar­ium Duchowne w Lublinie. W imie­niu pro­fe­sorów i kleryków serdecznie dziękuję wszys­tkim ofiarodawcom.
Przeży­wamy 25. Niedzielę Zwykłą. Ofi­ary złożone na tacę w przyszłą niedzielę przekażemy na Met­ro­pol­i­talne Sem­i­nar­ium Duchowne w Lublinie.