• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Przeży­wamy 18. Niedzielę Zwykłą. Jest to I niedziela miesiąca sierp­nia. Po każdej Mszy św. ado­racja Najświęt­szego Sakra­mentu. Po Mszy św. o godz. 11.00 – zmi­ana tajem­nic różańcowych.
Przeży­wamy dzisiaj 14. Niedzielę Zwykłą.
Przeży­wamy dzisiaj 13. Niedzielę Zwykła.
Przeży­wamy dzisiaj 12. Niedzielę Zwykłą.