• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Przeży­wamy 21. Niedzielę Zwykłą.
Przeży­wamy 20. Niedzielę Zwykłą. Ofi­ary złożone do puszki w przyszłą niedzielę przekazu­jemy do dys­pozy­cji Caritas.
Przeży­wamy 19. Niedzielę Zwykłą. Ofi­ary złożone na tacę w dzisiejszą niedzielę przekazu­jemy do dys­pozy­cji Car­i­tas naszej Archidiecezji.
Przeży­wamy 18. Niedzielę Zwykłą. Jest to I niedziela miesiąca sierp­nia. Po każdej Mszy św. ado­racja Najświęt­szego Sakra­mentu i możli­wość ucałowa­nia Relik­wii św. Jana Pawła II. Po Mszy św. o godz. 11.00 – zmi­ana tajem­nic różańcowych.