• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Przeży­wamy 21. Niedzielę Zwykłą.
Przeży­wamy 20. Niedzielę Zwykłą. Ofi­ary złożone do puszki w dzisiejszą niedzielę przekazu­jemy do dys­pozy­cji Car­i­tas na pro­gram pomocy human­i­tarnej dla mieszkańców zniszc­zonego wybuchem Bejrutu.
Przeży­wamy 20. Niedzielę Zwykłą. Ofi­ary złożone do puszki w dzisiejszą niedzielę przekazu­jemy do dys­pozy­cji Car­i­tas na pro­gram pomocy human­i­tarnej dla mieszkańców zniszc­zonego wybuchem Bejrutu.
Przeży­wamy 19. Niedzielę Zwykłą.