• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Przeży­wamy 30. Niedzielę Zwykłą.
Przeży­wamy 29. Niedzielę Zwykłą. Ofi­ary złożone na tacę w dzisiejszą niedzielę przekazu­jemy na cele misyjne.
Przeży­wamy 28. Niedzielę Zwykłą.
Przeży­wamy 27. Niedzielę Zwykłą i XVII Dzień Papieski pod hasłem: „Idźmy naprzód z nadzieją“.