• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Przeży­wamy dzisiaj 8. Niedzielę Zwykłą. Ofi­ary zbier­ane na tacę przekazu­jemy na Sem­i­nar­ium Duchowne w Lublinie.
Przeży­wamy dzisiaj 7. Niedzielę Zwykłą.
Przeży­wamy dzisiaj 6. Niedzielę Zwykłą.
Przeży­wamy dzisiaj 5. Niedzielę Zwykłą. Ofi­ary zbier­ane do puszek przed świą­tynią przez­naczamy na „Fun­dusz Wschodni“.