• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Przeży­wamy dzisiaj 7. Niedzielę Zwykłą.
Przeży­wamy dzisiaj 6. Niedzielę Zwykłą.
Przeży­wamy dzisiaj 5. Niedzielę Zwykłą. Ofi­ary zbier­ane do puszek przed świą­tynią przez­naczamy na „Fun­dusz Wschodni“.
Przeży­wamy dzisiaj 4. Niedzielę Zwykłą. Każda I niedziela miesiąca jest dla nas okazją do wyraże­nia wdz­ięczności w akcie ado­racji Panu Jezu­sowi, który pozostał pośród nas w Tajem­nicy Eucharystii.