• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Przeży­wamy dzisiaj IV Niedzielę Wielka­nocną. Ofi­ary zbier­ane do puszki przez cały maj przed świą­tynią przez­naczamy na Waka­cyjne Dzieło Pomocy Dzieciom prowad­zone przez CARITAS.
Przeży­wamy dzisiaj III Niedzielę Wielkanocną.
Przeży­wamy dzisiaj Poniedzi­ałek Wielkanocny.
Przeży­wamy dzisiaj Niedzielę Męki Pańskiej. Dzisiejsza Niedziela Pal­mowa jest pamiątką tri­um­fal­nego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy.