• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Przeży­wamy 25. Niedzielę Zwykłą.
Przeży­wamy 24. Niedzielę Zwykłą.
Przeży­wamy 23. Niedzielę Zwykłą. Jest to zarazem Uroczys­tość Odpustu Parafi­al­nego ku czci Nar­o­dzenia NMP.
Przeży­wamy 22. Niedzielę Zwykłą. Ofi­ary złożone do puszki przy wyjś­ciu z koś­cioła w dzisiejszą niedzielę przekazu­jemy na Fun­dusz Wspiera­nia Nauki Chrześcijańskiej.