• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Przeży­wamy dzisiaj VI Niedzielę Wielkanocy.
Przeży­wamy dzisiaj V Niedzielę Wielkanocy.
Przeży­wamy dzisiaj IV Niedzielę Wielka­nocną. Ofi­ary zbier­ane do puszki przez cały maj przed świą­tynią przez­naczamy na Waka­cyjne Dzieło Pomocy Dzieciom prowad­zone przez CARITAS.
Przeży­wamy dzisiaj III Niedzielę Wielkanocną.