• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Przeży­wamy 23. Niedzielę Zwykłą.
Przeży­wamy 22. Niedzielę Zwykłą.
Przeży­wamy 21. Niedzielę Zwykłą.
Przeży­wamy 20. Niedzielę Zwykłą. Ofi­ary złożone do puszki w przyszłą niedzielę przekazu­jemy do dys­pozy­cji Caritas.