• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Przeży­wamy 29. Niedzielę Zwykłą. Ofi­ary złożone na tacę w dzisiejszą niedzielę przekazu­jemy na cele misyjne.
Przeży­wamy 28. Niedzielę Zwykłą i XIX Dzień Papieski pod hasłem: „Wstań­cie, chodźmy.“
Przeży­wamy 27. Niedzielę Zwykłą. Ofi­ary składane przez wiernych w dzisiejszą niedzielę przekazu­jemy na potrzeby Sem­i­nar­ium Duchownego w Lublinie.
Przeży­wamy 25. Niedzielę Zwykłą.