• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Przeży­wamy dzisiaj 5. Niedzielę Zwykłą. Ofi­ary zbier­ane do puszki w przyszłą niedzielę przez­naczamy na Fun­dusz Wschodni.
Przeży­wamy dzisiaj Uroczys­tość Ofi­arowa­nia Pańskiego.
Przeży­wamy dzisiaj 3. Niedzielę Zwykłą.
Przeży­wamy dzisiaj 2 Niedzielę Zwykłą.