• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Przeży­wamy dzisiaj Niedzielę Męki Pańskiej. Dzisiejsza Niedziela Pal­mowa jest pamiątką tri­um­fal­nego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy.
Przeży­wamy dzisiaj 4. Niedzielę Wielkiego Postu, czyli Niedzielę Laetare.
Przeży­wamy dzisiaj 8. Niedzielę Zwykłą. Ofi­ary zbier­ane na tacę przekazu­jemy na Sem­i­nar­ium Duchowne w Lublinie.
Przeży­wamy dzisiaj 7. Niedzielę Zwykłą.