• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Wiec­zorna litur­gia Wielkiej Soboty obfi­tuje w znaki i sym­bole i jest pier­wszym momentem ogłoszenia Nowiny o Zmartwychwstaniu.
Litur­gia Wielkiego Piątku to rozważanie męki i śmierci Jezusa.