• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

A gdy Jezus skosz­tował octu, rzekł: «Wykon­ało się!» I skłoni­wszy głowę oddał ducha.
J 19 30

Wielki Czwartek — Pamiątka ustanowienia sakra­men­tów Eucharys­tii i Kapłaństwa.
Przy­pada­jąca 9 kwiet­nia Niedziela Pal­mowa (Męki Pańskiej) rozpoczyna w Koś­ciele katolickim Wielki Tydzień.