• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Ofi­ary składane przez wiernych na tacę w dzisiejszą niedzielę przez­naczamy na ogrze­wanie naszej świą­tyni. Ofi­ary składane do puszek w przyszłą niedzielę przekażemy na tzw. Fun­dusz Wschodni.
Przeży­wamy dzisiaj 5. Niedzielę Zwykłą. Każda I niedziela miesiąca jest dla nas okazją do wyraże­nia wdz­ięczności w akcie ado­racji Panu Jezu­sowi, który pozostał pośród nas w Tajem­nicy Eucharystii.