• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

XV Niedziela Zwykła 10 lipca 2022 r.

Przeży­wamy dzisiaj 15. Niedzielę Zwykłą.

W tym tygod­niu: 11 lipca – święto św. Benedykta, patrona Europy, 16 lipca – wspom­nie­nie NMP z Góry Karmel.

W imie­niu wspól­noty parafi­al­nej serdecznie dziękuję za posprzą­tanie świą­tyni i przy­oz­do­bi­e­nie jej kwiatami Państwu: Mar­cie Gnyp, Iwonie Kocz­marze, Emili Gnyp. O sprzą­tanie świą­tyni w najbliższą sobotę o godz. 8.30 bardzo proszę Państwa: Annę, Krzysztofa, Dorotę, Julię Sko­rek, Agnieszkę Tkaczyk. Osoby, które nie zadeklarowały gotowości do sprzą­ta­nia koś­cioła proszę o sol­i­darną pomoc w zakupie kwiatów.

Bóg powołał do wieczności z naszej wspól­noty śp. Adama Here­cia

Za naszego Zmarłego Brata będą spra­wowane Msze św.:

12 sierp­nia godz. 18.30 (30 dz. po śm.)

6 wrześ­nia godz. 17.30 (PP Chole­wowie)