• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

III Niedziela Wielkiego Postu 15 marca 2020 r.

Przeży­wamy dzisiaj 3. Niedzielę Wielkiego Postu.

Zapraszamy naszych Parafian do przeży­cia Wielkiego Postu w duchu wyrzeczenia i wzmożonej mod­l­itwy. Szczegól­nymi nabożeńst­wami Wielkiego Postu są: Droga Krzyżowa odpraw­iana w naszej świą­tyni w piątki o godz. 16.30 oraz niedzielne Gorzkie Żale o godz. 10.30. We wszys­tkie niedziele Wielkiego Postu zbiórka ofiar do puszki na potrzeby Car­i­tas jako Jał­mużna Wielko­postna.

19 marca – uroczys­tość świętego Józefa. Msza św. o godz. 17.00.

Przez cały okres Wielkiego Postu nasi Parafi­anie mogą składać w zakrys­tii ofi­ary na kwiaty do Bożego Grobu i deko­rację wielka­nocną. Wszys­tkim ofi­ar­o­daw­com już dzisiaj z całego serca dzięku­jemy.

Kieru­jąc się troską o zdrowie Pań i Panów Rad­nych, a także wszys­t­kich naszych Parafian zde­cy­dowałem o zaw­iesze­niu kwartal­nej zbiórki ofiar na remont naszej świą­tyni do 29 marca br.

W imie­niu wspól­noty parafi­al­nej serdecznie dziękuję za posprzą­tanie świą­tyni Państwu: Iwonie Nuci, Kaz­imier­zowi Nuci, Tomas­zowi Gruli, Krystynie Gruli, Rena­cie Grocheck­iej.