• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

II Niedziela Zwykła 20 sty­cz­nia 2019 r.

Przeży­wamy dzisiaj 2 Niedzielę Zwykłą.

W odpowiedzi na apel Pana Bur­mistrza w dzisiejszą niedzielę przed koś­ciołami naszego dekanatu strażacy OSP z Kawęczyna przeprowadza zbiórkę dobrowol­nych ofiar dla rodziny Państwa Ostrows­kich, którzy stra­cili dom w wyniku pożaru.

W środę 23 sty­cz­nia o godz. 18.00 na ple­banii spotkanie opłatkowe Rady Dusz­paster­skiej.

W niedzielę 27 sty­cz­nia br. o godz. 10.30 mierze­nie stro­jów I komu­ni­jnych, a po Mszy św. o godz. 11.00 – spotkanie infor­ma­cyjne dla uczest­ników wyjazdu inte­gra­cyjnego na Lazurowe Wybrzeże. Osoby biorące udział w tym wyjeździe mogą już dokony­wać wpłaty II raty.

Jeżeli ktoś z Parafian nie był obecny w cza­sie wiz­yty dusz­paster­skiej, a chci­ałby, aby taka miała miejsce, bardzo proszę o kon­takt w zakrys­tii. W przyszłą niedzielę, po wcześniejszej kon­sul­tacji z Radą Dusz­paster­ską, przed­stawię obsz­erne spra­woz­danie z Wiz­yty Dusz­paster­skiej i zapoz­nam z planami dusz­paster­skimi i remon­towymi w bieżą­cym roku.

W ubiegłą niedzielę na ogrze­wanie koś­cioła parafi­anie złożyli ofi­ary w wysokości 1455 zł.

Pole­cam uwadze wiernych prasę katolicką. Jest dostępny Gość Niedzielny, Niedziela i Mały Gość Niedzielny dla dzieci. W przyszłą niedzielę w zakrys­tii będzie można zakupić grom­nice.