Wydrukuj tę stronę

Intencje mszalne

  • wielkość czcionki zmniejsz czcionkę pow­iększ czcionkę
Poniedzi­ałek 17 czer­wca 2019
17.30 O ochronę życia poczętego
18.00 + Mar­ian Sto­lar­czyk, jego rodz­iców i rodzeństwo
Wtorek 18 czer­wca 2019
17.00 + Alek­sander Kasperek (34 r.), Kaz­imiera, Agnieszka, Józef zm. z rodz. Kasperków, s. Maria Tere­sita Kasperek
17.30 + Jan­ina, Jan, Lech zm. z rodz. Jawors­kich i Sidorów
18.00 + Danuta Ciepiel (r.), Maria, Stanisław zm. z rodz. Bart­ników, Mar­ian, Leszek Ciepiel i zm. z tych rodzin, Grażyna Lipa
Środa 19 czer­wca 2019
17.00 + Helena Marciniak (30 dz. po śm.)
17.30 + Feliksa (r.), Jan zm. z rodz. Chyrchelów, Dar­iusz Bargieł i zm. z rodz. Bargiełów
18.00 + Natalia Bil (22 r.), Józefa, Adam zm. z rodz. Okapów, Karol Bil, Stanisława Kowal­czyk, Jerzy, Bolesława zm. z rodz. Winiarczyków
Czwartek 20 czer­wca 2019 Boże Ciało
9.00 O bło­gosław­ieństwo Boże dla rodziny Trałów
11.00 + Roman Sko­rek (35 r.), Jan­ina, Marcin Paster­nak zm. z rodz. Sko­rków, Paster­naków, Flu­drów i Kwiatków
Piątek 21 czer­wca 2019
17.00 + Irena Zaborek (30 dz. po śm.)
17.30 + Jan, Jan zm. z rodz. Gnypów, Stanisław, Bro­nisława zm. z rodz. Gnypów
18.00 + Władysław Piszkiewicz, Weronika, Fran­ciszek zm. z rodz. Piszkiewiczów i Zaborków
Sob­ota 22 czer­wca 2019
17.00 + Mar­i­anna (r.), Fran­ciszek, Stanisław zm. z rodz. Adami­aków, Katarzyna, Woj­ciech zm. z rodz. Sto­lar­czyków, Teodora, Andrzej zm. z rodz. Rybiews­kich, Bro­nisław Czar­necki
17.30 + Paweł Pezda
18.00 O bło­gosław­ieństwo Boże dla Syl­wii i Bartłomieja z okazji 2 rocznicy Ślubu, opiekę Matki Najświęt­szej nad Hanną i cała rodziną
XII Niedziela Zwykła 23 czer­wca 2019
7.30 + Fran­ciszek, Maria, Wacław zm. z rodz. Sko­rków, Julia, Kaz­imierz zm. z rodz. Wiecz­er­ni­aków, Jan, Maria zm. z rodz. Kolanów, Wacław, Stanisława zm. z rodz. Krupów
9.00 + Jan Wąsik (im.)
11.00 + Stanisław, Czesława, Jan zm. z rodz. Rozwałków