Wydrukuj tę stronę

Intencje mszalne

  • wielkość czcionki zmniejsz czcionkę pow­iększ czcionkę
Poniedzi­ałek 15 kwiet­nia 2019
18.00 + Hen­ryk Szatan (20 r.), Zdzisław, Antoni, Anna zm. z rodz. Szatanów, Maciej, Maria zm. z rodz. Kusych, Genowefa, Czesław zm. z rodz. Kasprza­ków, Michał Wróbel
Wtorek 16 kwiet­nia 2019
17.30 + Stanisław-​Adam Warda (30 dz. po śm.)
18.00 + Euge­niusz, Jacek Sto­lar­czyk, Mar­ian, Marta Grzesiak
Środa 17 kwiet­nia 2019
17.30 + Lech Jaworski (15 r.) i zm. z rodz. Jawors­kich
18.00 + Hen­ryka Wlizło (ur.)
Wielki Czwartek 18 kwiet­nia 2019 Msza św. Wiecz­erzy Pańskiej
18.00 + Edward Mis­z­tal, Stanisław, Wik­to­ria, Alek­san­dra, Feliksa zm. z rodz. Misztalów
Wielki Piątek 19 kwiet­nia 2019
18.00 Litur­gia Wielkiego Piątku
W tym dniu Koś­ciół nie sprawuje Eucharystii
Wielka Sob­ota 20 kwiet­nia 2019 Wig­ilia Paschalna
18.00 + Jan­ina Krysa
Niedziela Zmartwych­w­sta­nia Pańskiego 21 kwiet­nia 2019
6.00 W intencji wspól­noty parafi­al­nej.
9.00 + Anton­ina, Jan zm. z rodz. Siczków, Anna, Antoni zm. z rodz. Sza­łków
11.00 + Mar­ian Parka (3 r.)
Poniedzi­ałek wielka­nocny 22 kwiet­nia 2019
7.30 + Leon Jasieczek, Jan­ina, Józef, Michał zm. z rodz. Jasieczków
9.00 + Władysław, Kaz­imiera zm. z rodz. Pąśków i Olszews­kich, Jerzy Kasprzak, Czesław Wlizło
11.00 + Józef, Jan­ina zm. z rodz. Kusych i Kasperków