• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Relik­wie św. Jana Pawła II

27 listopada 2017 r. Jego Emi­nencja Ks. Kar­dy­nał Stanisław Dzi­wisz ofi­arował naszej wspól­no­cie parafi­al­nej Relik­wię św. Jana Pawła II. Uczest­nikami tego wydarzenia byli przed­staw­iciele Rady Dusz­paster­skiej: ks. Jacek Zaręba, p. Agata Jączyk, p. Renata Trała i p. Medard Miazga.

W Kro­pli Krwi św. Jan Paweł II pozostanie pośród nas na zawsze.

Święty Janie Pawle II módl się za nami!

Relikwie św. Jana Pawła II :: © Parafia Wygnanowice Relikwie św. Jana Pawła II :: © Parafia Wygnanowice Relikwie św. Jana Pawła II :: © Parafia Wygnanowice Relikwie św. Jana Pawła II :: © Parafia Wygnanowice Relikwie św. Jana Pawła II :: © Parafia Wygnanowice Relikwie św. Jana Pawła II :: © Parafia Wygnanowice Relikwie św. Jana Pawła II :: © Parafia Wygnanowice Relikwie św. Jana Pawła II :: © Parafia Wygnanowice Relikwie św. Jana Pawła II :: © Parafia Wygnanowice Relikwie św. Jana Pawła II :: © Parafia Wygnanowice