• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Odpust Parafi­alny — Uroczys­tość Nar­o­dzenia NMP Dożynki 2018