Wydrukuj tę stronę

Intencje mszalne

  • wielkość czcionki zmniejsz czcionkę pow­iększ czcionkę
Poniedzi­ałek 6 lipca 2020
17.00 + Irena, Bro­nisław zm. z rodz. Ptaszyńs­kich, Wanda, Piotr zm. z rodz. Mis­i­urów, Cezary Lech­nio (6 mc)
17.30 + Mar­ian Goral (im.)
18.00 + Władysław (19 r.), Ste­fa­nia zm. z rodz. Gąsiorów
Wtorek 7 lipca 2020
17.30 + Jan Basiak (5 r.), Teofila, Andrzej, Kaz­imierz, Natalia zm. z rodz. Basi­aków, Katarzyna, Fran­ciszek, Witold zm. z rodz. Mojków
18.00 O bło­gosław­ieństwo Boże i opiekę Matki Najświęt­szej dla Roksany Mróz z okazji 15. Rocznicy Urodzin
Środa 8 lipca 2020
17.30 + Stanisław Staszczyk (1 r.)
18.00 + Alek­sander, Genowefa, Stanisław zm. z rodz. Wójcików
Czwartek 9 lipca 2020
17.00 + Józef Połeć (2 r.), Paweł, Katarzyna zm. z rodz. Poł­ciów
17.30 + Stanisław Zaj­mała (15 r.), Roza­lia, Jan zm. z rodz. Zaj­małów
18.00 + Władysław Pezda (32 r.), Weronika, Jan, Anton­ina zm. z rodz. Pezdów
18.30 + Józef Kasprzak (32 r.) i zm. z rodz. Kasprza­ków i Taźbirków
Piątek 10 lipca 2020
16.30 + Józef Wac (4 mc), Helena, Jan, Ste­fa­nia zm. z rodz. Waców, Ste­fan Kor­bus i ich rodz­ice
17.00 + Fran­ciszek Gnyp, Paulina, Antoni, Krzysztof zm. z rodz. Gnypów, Jan­ina Kwiatosz
17.30 + Władysława (3 r.), Józef, Józefa, Jan zm. z rodz. Jarec­kich, Januszków i Wlizłów
18.00 + Euge­niusz Rudz­iński, Woj­ciech, Leoka­dia, Józefa zm. z rodz. Rudzińskich
Sob­ota 11 lipca 2020
16.30 + Ste­fan Pitucha
17.00 + Czesława (im.), Bolesław zm. z rodz. Parków
17.30 + Jan Goś (6 r.), Feliksa, Stanisław
18.00 + Maria, Tadeusz Warda i zm. z rodz. Wardów i Słowikowskich
15. Niedziela Zwykła 12 lipca 2020
7.30 + Sabina Kor­bus, Jan Kor­bus, ich rodz­ice i rodzeństwo
9.00 + Anton­ina, Paweł, Euge­niusz zm. z rodz. Saw­czuków, Bro­nisława, Jan, Mar­ian, Stanisław, Czesław, Genowefa zm. z rodz. Goralów, Włodz­imierz Klusek
11.00 O bło­gosław­ieństwo Boże dla Zuzanny z okazji 18. Rocznicy Urodzin